Hozan Fate – Bese Bese Yaramin

Hédi jı bo te na grim
Te na inim ez biraxwe
Deste xwe jı mın berde
Herkes heri riyaxwe
Lı seroké dınyayé
Mın derd u qul pır kişan
Yaré ma tu nızani
Gellek dılım te eşand
Bese bese yaramın
Tu zalımi yaramın
Tu bébexti yaramın
Tu nezani yaramın

Video açılamadı bir sorun oluştu.